Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller när du (”kund” eller ”du”) beställer från Simris webbshop, organisationsnummer 556841-9187 (”Företaget”, ”oss” eller ”vi”) på eu.simris.com. (”hemsidan”).

Genom att acceptera dessa allmänna villkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller har dina förmyndares tillstånd och att du följer de allmänna villkoren. Du bekräftar också att du har läst informationen om personlig integritet och cookies och godkänner användandet av sådan data i linje med Shopifys integritetspolicy.

Vi säljer produkter till fleratlet jurisdiktioner och dessa allmänna villkor är globala. Dock kan, beroende på i vilken jurisdiktion du bor i, lokala lagar gälla. Vi respekterar sådana tillämpliga lagar och inget i dessa allmänna villkor ska ses som begränsningar av dina lagstadgade rättigheter, om dessa lagar ger dig större rättigheter än vad som är beskrivet här.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor förstår du och accepterar att alla ordrar, köp eller transaktioner sker exklusivt mellan företaget och kunden.

Beställningar

När du tar emot en orderbekräftelse från oss är din order bekräftad och ett köpavtal har ingåtts. Vi uppmuntrar dig att spara din orderbekräftelse för framtida kontakt med oss. Vi kan neka en beställning av olika anledningar. Till exempel om du förser oss med felaktig personlig information och/eller har en historia av att inte betala eller har skulder.

Du kan dra tillbaka din beställning tills dess att den bekräftats av oss. Vi kommer då genomföra en återbetalning av betalningen till dig eller ditt betal- eller kreditkortsföretag.

Vi kan avbryta din beställning om produkten är slutsåld. Vi kommer då att återbetala din betalning och meddela dig om likvärdiga produkter, om sådana finns tillgängliga.

Alla produkter är vår egendom till dess att vi mottagit full betalning för dem.

Kundinformation

Det är ditt ansvar att den personliga data du förser oss med är korrekt och fullständig.

Du är ansvarig för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter. Vänligen se till att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och att ingen obehörig person har tillgång till dem. Meddela oss om du misstänker att en obehörig person har fått tillgång till dina inloggningsuppgifter.

Priser och avgifter

Priserna på hemsidan gäller för beställningar som läggs på hemsidan. Alla priser är inklusive moms (beroende på var du bor kanske moms inte är applicerbart på ditt köp) och i den valuta som uppges på hemsidan. Om inget annat är beskrivet på hemsidan inkluderar priserna inte betalnings- eller fraktavgifter och dessa uppges separat. Notera att även lokala avgifter (som valutakonverteringsavgifter, kredit- eller bankkortsavgifter, tull, moms etc.) kan tillkomma, beroende på var du bor och lokala bestämmelser. Sådana avgifter sker på egen bekostnad och kommer inte bli återbetalade av oss.

Specialerbjudanden

Vid vissa tillfällen kan vi, för särskilda produkter, erbjuda mer fördelaktiga villkor än de som är beskrivet i dessa allmänna villkor. Detta kan exempelvis avse förlängd rätt att avbryta order eller fria returer. Sådana villkor gäller under en begränsad tidsperiod - tills den specifika produkten är slutsåld - och kan avbrytas av oss vid vallfritt tillfälle. Om vi avbryter dessa särskilda villkor kommer dessa allmänna villkor gälla, utan tillägg.

Frakt och leverans

Produkter i lager levereras i normala fall inom det angivna antalet arbetsdagar beskrivet på hemsidan. Den förväntade leveranstiden för en order beskrivs i orderbekräftelsen. Om leveransen är försenad kommer vi meddela dig och fortsätta bevaka din beställning. Du kan avbryta din beställning om leveransen är försenad i mer än 30 dagar och förseningen inte beror på dig.

Beroende på leveransmetod kan du behöva hämta beställningen på en särskild upphämtningsplats. Du behöver göra det inom tiden som beskrivs i din leveransavisering. Om du inte hämtar upp din beställning i tid kan du bli debiterad med en avgift och ordern kan bli returnerad till oss på din bekostnad. Vi kan också avbryta ordern om leveransen inte hämtas upp i tid.

Ångerrätt

Du kan ångra ditt köp genom att meddela oss inom 14 dagar efter det att du mottagit beställningen.

För att ångra ett köp måste du skicka ett meddelade, innehållande ditt namn, adress, e-postadress, ordernummer och en specifikation kring vilka produkter ångerrätten gäller, till oss. Detta kan göras genom att kontakta oss här. Du måste även returnera produkterna till oss, på vår bekostnad, senast 14 dagar efter att du skickat meddelande om ångrat köp till oss. Du är ansvarig för produkternas skick under frakten tillbaka till oss, därför rekommenderar vi starkt att du skickar dem välpaketerade, i gott skick och i dess originalbox/förpackning.

När du ångrar ett köp kommer vi återbetala priset du betalade för de berörda produkterna, inklusive fraktkostnaderna för standardleverans till dig (detta innebär den billigaste leveransmetoden. Du kommer inte bli återbetalad för extra kostnader om du valde expressfrakt eller liknande).

Av summan som återbetalas kommer vi göra avdrag för minskat värde på produkterna om sådant minskat värde är på grund av att du hanterat dem mer än nödvändigt för att kunna bedöma dess skick eller funktion. Fraktkostnader återbetalas bara om produkterna ångerrätten avser utgör en hel beställning och återbetalas därför inte om de bara är en del av en beställning. Vi kommer återbetala summan så fort som möjligt och inom 14 dagar från det att meddelandet om ångrat köp skickades till oss. Vi kommer däremot att fördröja betalning till dess att vi har mottagit produkterna som ett bevis på att de skickat tillbaka till oss (bevis på leverans). Om inte annat överenskommet kommer återbetalningen ske till samma betalmetod som användes vid beställning av de återlämnade produkterna.

Din ångerrätt gäller inte för avtal:

  • Som ingåtts där tjänsten har blivit fullt utförd, om du genom att beställa varan har medgivit till att det inte finns någon rätt att ångra köpet. 
  • Som ingåtts för varor eller en tjänst för vilken priser varierar beroende på fluktuationer på marknaden, vilka vi inte kan kontrollera eller som uppstått mellan perioden från det att du mottog varan till dess att du meddelat att du ångrar köpet. 
  • Som ingåtts för varor som har blivit tillverkade enligt kundens specifikationer eller som tydligt är personifierade. 
  • Som ingåtts för varor som snabbt kan försämras eller passerar bäst före-datum. 
  • Som ingåtts för varor med trasig säkerhetsförsegling, som gått sönder på grund av dig. 
  • Som ingått för varor som, efter leverans, av sin egen natur är sådana att de blandas med andra varor så att varorna inte kan separeras.
Begränsning av ansvar

När applicerbara lagar inte säger något annat är vårt ansvar begränsat till direkta skador och under inga omständigheter är vi ansvariga för indirekta skador som inkomstbortfall etc.

Immateriella rättigheter

Hemsidan och allt dess innehåll ägs av oss eller licensgivare och skyddas av immateriell- och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkterna, tjänster eller annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.

Avstående från rättigheter

Vi reserverar oss för alla bildrelaterade eller typografiska felaktigheter på hemsidan, som fel i produktbeskrivningar, tekniska specifikationer, felaktiga priser eller felaktig information gällande kring huruvida en produkt finns i lager. Vi är skyldiga att rätta uppenbara fel och att ändra eller uppdatera information på hemsidan vid felaktigheter.

Bilderna på hemsidan finns till i illustreringssyfte och garanterar inte att återge det exakta antalet produkter som du får vid en beställning, inte heller det exakta utseendet, funktionen eller ursprunget för produkterna.

Förändringar i allmänna villkor

Vi kan ändra dessa allmänna villkor när som helst. Vi kommer då att redovisa de ändrade allmänna villkoren på hemsidan och de träder i kraft när du accepterat dem (i samband med en ny beställning via hemsidan eller när du surfar på hemsidan).

Gällande lag och tvister

I händelse av en tvist strävar vi efter att följa alla beslut från berörda nationella konsumentskyddsmyndigheter.

Varje tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas av och regleras i enlighet med lagarna i det land eller den stat där vi bedriver vår verksamhet och ska omfattas av den icke-exklusiva jurisdiktion på platsen för vårt införlivande. ”Icke-exklusiv jurisdiktion” innebär att du kan skapa en fordran mot oss i en annan jurisdiktion om det föreskrivs i tillämplig obligatorisk lag.