Vår teknologi

På Simris odlar vi mikroalger för en toppmodern, växtbaserad och ren omega-3. Simris är en pionjär inom exklusiv omega-3 från mikroalger och vi är det enda omega-3-varumärket på skönhetsmarknaden som faktiskt odlar våra egna algingredienser.

KLIMATSMART HIGH-TECH MED NATUREN SOM FÖREBILD

Algfarmen i Hammenhög består av 2000 kvm växthus där vi odlar våra alger. Vi har också ett laboratorium där vi tar fram våra startkulturer, följer upp odlingen, och sköter om våra algstammar. Vår odling befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant med cirkulär ekonomi och industriell symbios som självklara principer.

Tekniken som vi själva utvecklat är en typ av vertikalodling i gränslandet mellan bioteknik och modernt precisionsvattenbruk. Odlingen sker med hjälp av den naturliga fotosyntesen i slutna glasrörssystem, där algerna kontinuerligt cirkulerar i vårt eget rena saltvatten som vi själva blandar till. På så vis får vi en omega-3-olja som är ekologiskt hållbar, fri från miljögifter, och dessutom fullspäckad med ytterligare nyttigheter, fytonutrienter och antioxidanter.

Odlingen pågår kontinuerligt och algerna skördas med jämna mellanrum genom att algvattnet tappas av och varsamt centrifugeras. Vi använder inga fällningskemikalier, utan skonsam mekanisk teknik som skyddar alla känsliga näringsämnen och säkerställer överlägsen kvalitet hos våra produkter. Vattnet som separeras från algerna vid centrifugeringen återcirkuleras sedan in i odlingen, så att nya alger kan växa.

Den färska algpastan mals och frystorkas, för att sedan extraheras på den värdefulla omega-3-oljan. Extraktionen sker vid lågt tryck och temperatur, och utan de lösningsmedel som annars är vanliga i livsmedelsindustrin. På så vis får vi både en mer miljövänlig process och slipper risken för lösningsmedelsrester i våra produkter. Resultatet är en överlägset ren, säker, klimatsmart och miljövänlig omega-3-olja.

Processen för att skapa Simris algolja

Vår produktion, en checklista

REN OCH SÄKER PRODUKTION

Vi har full kontroll över hela odlingskedjan. Vi odlar våra egna startkulturer och tillverkar vårt eget havsvatten, som algerna växer i. På så vis garanterar vi en överlägsen produktsäkerhet och att våra produkter är helt fria från miljögifter.

LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKTION

Vi använder inte lösningsmedel för att extrahera oljor ur algerna, eller vid koncentration av omega-3-fetterna. Dels anser vi att lösningsmedelsbaserade processer inte är miljömässigt hållbara, dels vill vi inte riskera lösningsmedelsrester i våra produkter. Dessutom vill vi behålla de många nyttiga ämnena som naturligt finns i algoljan, utan att förstöra dem i tillverkningsprocessen.

GMO-FRI PRODUKTION

Vi odlar bara naturliga algstammar, och inga genetiskt modifierade alger. Tvärtom ser vi en poäng i att utnyttja algernas naturliga artrikedom, där så många arter fortfarande är helt outforskade. I industrin är det vanligt att utsätta alger för genetiska mutationer genom kemikalier eller bestrålning, och sedan välja ut de mutationer som har de önskade egenskaperna. På så vis kommer man undan GMO-regelverket. Vi tycker det är bättre att screena naturens egna alger, för att på så vis identifiera nya, naturliga arter med naturligt hög odlingspotential.

ANIMALIEFRI PRODUKTION

Det finns många företag idag som tillverkar veganska produkter, men Simris är ett helt igenom veganskt företag. För oss är det en självklarhet att inte använda råvaror och ingredienser med animaliskt ursprung i vår produktion. På så vis sätter vi press även på våra leverantörer. Alla våra produkter är 100 procent växtbaserade, och vi tillverkar inte heller några produkter som går till djurindustrin. Vi medverkar inte heller i samarbetsprojekt som syftar till att gynna djurindustrin.

MILJÖVÄNLIG KLIMATSMART PRODUKTION

Vår odling medför många positiva miljöeffekter. Framför allt ersätter vi ohållbara marina råvaror med miljömässigt överlägsna alternativ från odlade mikroalger. För att vara så energieffektiva som möjligt drivs våra odlingar med hjälp av smarta algoritmer för till exempel drift och klimatkontroll. Vi ställer höga krav även på våra leverantörer, och ser till att våra råvaror inte tillverkas med negativ miljöpåverkan.

För varje kilo alger som vi odlar förbrukar vi nästan dubbla mängden koldioxid. Koldioxiden är den kolkälla som algerna använder till att göra omega-3, samtidigt som de bildar syre. Den koldioxid vi använder i odlingarna är en grön restprodukt från jäsningsprocessen vid Absolut Vodkas destilleri. Vid jäsning av vete bildas förutom etanol även koldioxid, som fångas in för att inte släppas ut i atmosfären. Vi kan istället använda denna gröna koldioxid i våra odlingar.